Certificates

TÜV İndustrie Service GmbH TÜV SÜD Gruppe

Zertifikat-Nr.: Z-IS-TGK-IST-09-09-1210001023-02-09-B-00371
Çeşidi: İmalat

Vortex Separatör (Tesisatta içiçe birlikte ilerleyen buhar, hava, gaz ve sıvıdan merkezkaç kuvvetiyle, sıvı fazını ayırarak filtreden geçirip buharı, havayı ve gazı kuru ve temiz hale getiren cihazdır.)
Hava Ayırıcı – Tortu Pislik Ayırıcı – Hava Tortu ve Pislik Ayırıcı

T.C. TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ MARKA TESCİL BELGESİ

Marka No: 2003 00888 Çeşidi:Ticaret Ticaret Emtiası: 07

Vortex Separatör (Tesisatta içiçe birlikte ilerleyen buhar, hava, gaz ve sıvıdan merkezkaç kuvvetiyle, sıvı fazını ayırarak filtreden geçirip buharı, havayı ve gazı kuru ve temiz hale getiren cihazdır.)

TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ KRİTERE UYGUNLUK BELGESİ

Markanın Tanımı: TSEK
Belge Numarası: 34/2941
Veriliş Tarihi: 20/02/2004
Tescilli Ticari Markası: “VORTEX SEPARATÖR REKPA ŞEKİL” Markalı

CE